Apel Zarządu SM w Blachowni do Burmistrza

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni wystosował Apel do Burmistrza Blachowni w sprawie możliwości rozważenia zmiany terminu wprowadzenia podwyżki dotyczącej wywozu śmieci dla Gminy Blachownia.