Drogi przeciwpożarowe na Miodowej

W związku z prośbami mieszkańców wyrażanymi na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2023 roku zostały wykonane tzw. dwie drogi przeciwpożarowe – dojazdowe dla straży pożarnej, karetek pogotowia do bloków Miodowa 5 i 5A oraz Miodowa 4 i 7. Zostały zamontowane znaki drogowe informujące o przeznaczeniu tych dróg.

Przypominamy, że zastawianie dróg pożarowych jest zgodnie z kodeksem drogowym surowo karane mandatami. Prosimy o ich nie zastawianie.