Informacja na temat cen ogrzewania i podgrzania w 2023 roku- odpowiedź na pismo

Blachownia, 30 stycznia 2023 rok

MIESZKAŃCY ULICY MIODOWEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni w odpowiedzi na pismo części mieszkańców Osiedla Miodowa wyjaśnia:

  • cena zimnej wody jest ustalona w taryfie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Częstochowie zatwierdzoną 18 stycznia 2021 roku przez Państwowe Gorpodarstwo Wodne Wody Polskie- taryfa ta obowiązuje od 8 lutego 2022 roku na 3 lata, co roku następuje zmiana ceny zimnej wody – niezależna opłata za wodę od Spółdzielni- link do taryfy: https://www.pwik.czest.pl/nowe-taryfy

  • Spółdzielnia posiada umowę na dostawę gazu do kotłowni przy ulicy Bankowej 9 oraz przy ulicy Miodowej 6 z PGNiG- cena obowiązujaca w taryfie ochronnej zatwierdzonej ustawą na 2023 rok obowiązującej w całej Polsce dla domów jednorodzinnych ,spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych wzrosła o około 70% całościowo wobec taryfy biznesowsej która obowiązywała Spółdzielnię Mieszkaniową w Blachowni jeszcze w 2022 roku. Spółdzielnia podlega pod reżim ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw gdzie w artykule 4 ustęp 2 uregulowano kwestię taryfy ochronnej oraz ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w której to w artykule 3 w.w. ustawy ustalono cenę za paliwo gazowe na cały 2023 rok. Pragniemy nadmienić,że dzisiejsze ceny gazu dla biznesu są o około 300% wyższe od ceny taryfy uregulowanej ustawowo.

  • Pragniemy przypomnieć, że na centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę przez cały rok wnoszą państwo opłatę w formie zaliczki która po okresie grzewczym jest rozliczana oraz otrzymują państwo zwroty nadwyżki jeśli wpłaty były wyższe od kosztów zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce.

  • Różnica w cenie zaliczki oraz kosztów pomiędzy Osiedlem Miodowa a blokiem Bankowa 9 po rozliczeniu sezonów grzewczych wynosi ok 10%. Osiedle Miodowa zużywa po prostu o około 10% więcej ciepła na sieci ciepłowniczej pomiędzy blokami w ziemi – stąd wynika ta różnica.