Informacja o zakazie trzymania sprzętów domowych na klatkach schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o zakazie trzymania sprzętów domowych na klatkach schodowych które by zagrażały bezpieczeństwu przeciwpożarowemu. Informujemy, że w sytuacji nie dostosowania się do przepisów „Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni” oraz przepisów przeciwpożarowych sprzęty zostaną wywiezione na koszt właściciela. W tej sytuacji prosimy o ich uprzątnięcie.