KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH – 04-11 MAJ 2018

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 04 maja (PIĄTEK) 2018 roku rozpocznie się koszenie terenów zielonych w naszych zasobach. Uprasza się mieszkańców o nieparkowanie pojazdów na w.w. terenach, ponieważ może to grozić ich uszkodzeniem oraz utrudni pracę Firmie wykonującej usługę. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA KOSZENIA – 11 MAJA 2018 ROK.