MIODOWA 6 COFNIĘCIE ZGODY NA PARKOWANIE PRZY KOTŁOWNI OD 1 SIERPNIA 2022 ROKU

Blachownia, 21 lipca 2022 rok

OGŁOSZENIE MIODOWA 6

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni informuje, ze w związku z zakończeniem budowy miejsc postojowych przy ulicy Miodowej na zakręcie-( około 30 miejsc postojowych) wycofuje zgodę wydaną na parkowanie przy kotłowni usytuowanej przy bloku Miodowa 6 – od strony kościoła. Informacja zostanie wysłana również na Policję o cofnięciu tej zgody. Przypominamy, że nie wolno parkować na terenach zielonych, pod balkonami, na drogach przeciwpożarowych zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Cofnięcie zgody obowiązuje od 1 sierpnia 2022 roku.

Regulamin

porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni.

Wyciąg z przepisów:

Rozdział II Zasady korzystania z lokali mieszkalnych

§ 13

4. Niedozwolone jest zatrzymywanie i postój pojazdów samochodowych na: trawnikach

i zieleńcach oraz w miejscach utrudniających dojazd pojazdom uprzywilejowanym

i służbom technicznym.