MONITORING OSIEDLA MIODOWA

W dniu 18 stycznia 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej został poruszony przez Zarząd problem bezpieczeństwa i porządku w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni podjęła Uchwałę numer 3/01/2017 o treści:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, działając w zgodzie ze Statutem Spółdzielni, jak również z ustawą Prawo Spółdzielcze, oraz ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni uchwala co następuje:

1.Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni uchwala i zatwierdza zakup i montaż monitoringu dla Osiedla Miodowa w celu poprawy bezpieczeństwa członków, mieszkańców i lokatorów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

2. Rada Nadzorcza wykonanie uchwały zleca Zarządowi

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Wszyscy członkowie Rady głosowali za podjęciem uchwały. Zarząd ze swej strony informuje, że podejmie niezwłocznie działania w celu wykonania wyżej wymienionej Uchwały.

foto by AllSat