NOWA CENA ZIMNEJ WODY OD 8 LUTEGO 2023 ROKU

BLACHOWNIA, 23 styczeń 2023

OSIEDLE MIODOWA ORAZ BLOK BANKOWA 9

UWAGA- OD 8 Lutego 2023 ROKU

NOWA CENA ZIMNEJ WODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni informuje, że zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 08.02.2022r. do 08.02.2025r.) na terenie Gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu cena zimnej wody od dnia 8 lutego 2023 roku będzie wynosić 11,43 zł./m3 brutto (słownie: jedenaście złotych 43/100).