Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2024 roku

Blachownia, 11 września 2023 rok

OGŁOSZENIE

ZMIANA STAWEK OPŁAT

UCHWAŁA NR 14/09/2023

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni

z dnia 08.09.2023 r.

W sprawie: zmian stawek opłat

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, działając w zgodzie ze Statutem Spółdzielni, jak również z ustawą Prawo Spółdzielcze, oraz ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni uchwala co następuje:

1.Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ustala stawki opłat eksploatacyjnych, zaliczki na centralne ogrzewanie i podgrzanie cwu oraz odpis na fundusz remontowy w wysokości:

I. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych

Osiedle Miodowa:

 • Fundusz eksploatacyjny-3,35 zł./m2p.u.
 • Światło w piwnicy- 3,00 zł. od lokalu
 • Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.
 • Zaliczka na co-6,29 zł/m2 p.u.
 • Zaliczka na podgrzanie cwu – 39,08 zł/m3 wody
 • konserwacja domofonu – 3,08 zł od lokalu miesięcznie

Budynek Bankowa 9:

 • Fundusz eksploatacyjny-3,35 zł./m2 p.u.; lokale użytkowe- 4,40 zł/m2 p.u.
 • światło w piwnicy- 3,00 zł. od lokalu
 • Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.
 • Zaliczka na co- 5,27 zł/m2 p.u./ lokale użytkowe -7,37 zł/m2 p.u. x biznesowa taryfa PGNiG
 • Zaliczka na podgrzanie cwu – 29,25 zł/m3 wody (lokale uzytkowe – 29,25 zł/m3 x taryfa biznesowa PGNiG
 • konserwacja domofonu – 3,08 zł od lokalu miesięcznie
 1. Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 15,50 zł. brutto na 16,50 zł. Brutto
 2. Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu.
 1. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 STYCZNIA 2024 roku

Wyciąg z uchwały RN wprowadzającej zmiany stawek opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni. Stawki obowiązują od 1 stycznia 2024 r.