Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Blachownia

Według nowych zasad segregacja odpadów odbywać się będzie z rozdzieleniem na cztery frakcje. Do osobnych pojemników/worków odpowiednio oznaczonych będziemy wrzucać: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz. U. z 2017r, poz. 19).