OD 15 Listopada 2023 ROKU NOWA CENA ZIMNEJ WODY

BLACHOWNIA, 13 listopad 2023

OSIEDLE MIODOWA

BLOK BANKOWA 9

UWAGA- OD 15 Listopada 2023 ROKU

NOWA CENA ZIMNEJ WODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni informuje, że na wniosek PWIK okr Częstochowskiego zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 15.11.2023r. Do 15.11.2026 r.) na terenie Gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu cena zimnej wody od dnia 15 listopada 2023 roku będzie wynosić 13,24 zł./m3 brutto (słownie: trzynaście złotych 24/100).

Prosimy, aby dokonali Państwo odczytu wodomierzy w swoich lokalach mieszkalnych w dniu 14.11.2023 r. Zapłaty za zużycie wody za miesiąc listopad 2023 r. należy dokonać wg wyliczenia :

  • zużycie do stanów z 14.11.2023 r. – po starej cenie 11,43 zł / 1 m3

  • zużycie od stanów z 14.11.2023 r. do 30.11.2023 r. – po nowej cenie 13,24 zł / 1 m3

Stawki za podgrzanie wody obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku nie uległy zmianie. Z stawkami opłat oraz aktualnościami, ogłoszeniami na bieżaco mogą się państwo zapoznać na stronie internetowej SM Blachownia: www.smblachownia.pl