Od 3 Maja 2024 ROKU nowa CENA ZIMNEJ WODY

BLACHOWNIA, 1 maja 2024

 

OSIEDLE MIODOWA

 

BLOK BANKOWA 9

 

UWAGA- OD 3 MAJA 2024 ROKU

 

NOWA CENA ZIMNEJ WODY

 

  1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni informuje, że na wniosek PWIK okr Częstochowskiego zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 03.05.2024r. Do 03.05.2027 r.) na terenie Gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu cena zimnej wody od dnia 03 maja 2024 roku będzie wynosić 14,62 zł./m3 brutto (słownie: czternaście złotych 62/100).

 

Prosimy, aby dokonali Państwo odczytu wodomierzy w swoich lokalach mieszkalnych w dniu 02.05.2024 r. Zapłaty za zużycie wody za miesiąc mah 2024 r. należy dokonać wg wyliczenia :

 

zużycie do stanów z 02.05.2024 r. – po starej cenie 13,24 zł / 1 m3

 

zużycie od stanów z 02.05.2024 r. do 31.05.2024 r. – po nowej cenie 14,62 zł / 1 m3

 

Stawki za podgrzanie wody obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku nie uległy zmianie. Z stawkami opłat oraz aktualnościami, ogłoszeniami na bieżaco mogą się państwo zapoznać na stronie internetowej SM Blachownia: www.smblachownia.pl