Odpowiedź na pismo w sprawie warunków zabudowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni otrzymała oficjalne pismo z Urzędu Gminy Blachownia, że potencjalny przyszły inwestor wystąpił o warunki zabudowy do Gminy Blachownia na działkach 648/8 i 648/9. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, działając w imieniu i na rzecz mieszkańców okolicznych bloków wystosował w trybie KPA pismo do Burmistrz Blachowni odnoszące się do wniosku Inwestora.

Treść pisma znajdą Państwo w tym miejscu.

Administrator