OGŁOSZENIE – WARUNKI ZABUDOWY

Blachownia, 25 luty 2021 roku

OGŁOSZENIE – WARUNKI ZABUDOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni otrzymała oficjalne pismo z Urzędu Gminy Blachownia, że mimo naszego kategorycznego sprzeciwu który został zawarty w piśmie z dnia 30 listopada 2020 roku Burmistrz Blachowni wydała decyzję o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 648/4 i 648/5 obręb geodezyjny Blachownia gmina Blachownia. Numer Decyzji GKN.6730.143.2020.

W tej sytuacji Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni podjęły decyzję o złożeniu odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. ADMIN Tomasz Badora