Podatek śmieciowy – wzrost od 1 czerwca 2023 roku

Blachownia, 14 kwietnia 2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

RADA MIEJSKA GMINY BLACHOWNIA

UCHWALIŁA PODWYŻKĘ

PODATKU ŚMIECIOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni informuje, że 29 marca 2023 roku na wniosek Burmistrz Blachowni Sylwi Szymańskiej Rada Miejska Gminy Blachownia podjęła uchwałę numer 6/LXIII/2023 w sprawie podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za uchwałą głosowało 13 radnych, przeciw uchwale głosowało 2 radnych.

Opłata za selektywną zbiórkę ,,śmieci” wzrasta z 26 zł do 36 zł od mieszkańca za odbiór odpadów selektywny. Osoby które zgłosiły deklarację śmieciową z podaniem karty dużej rodziny będą płacić 23 zł od osoby posiadającej kartę dużej rodziny.

Nowe stawki wchodzą w życie od 1 czerwca 2023 roku czyli prosimy za czerwiec za śmieci zapłacić według nowych stawek. Prosimy Wszystkich Mieszkańców o podejście do tematu segregacji rzetelnie i z duchem dbałości o dobro wspólne.ADMIN TOMASZ BADORA