Podzielniki ciepła – czy warto?

W ostatnim czasie wśród mieszkańców toczy się dyskusja, czy warto zakładać w blokach Naszej Spółdzielni podzielniki ciepła.  Każdy z Nas musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zarząd Spółdzielni przyjął zasadę, że o montowaniu podzielników będzie decydowała większość mieszkańców.

Jednakże chcemy abyście Państwo podejmując decyzję wzięli pod uwagę następujące faty:
– Po zamontowaniu podzielników ciepła zużycie ciepła dla całego bloku spada średnio 20 do 25%. Zatem przeciętny mieszkaniec ponosi koszty ogrzewania niższe o 20 do 25%.
– Każdy mieszkaniec płaci za energię cieplną wg wskazań podzielnika tj. wg. faktycznego zużycia.
– Rozliczenie ciepła na koniec sezonu grzewczego odbywa się
z uwzględnieniem położenia mieszkania w bloku (są stosowane inne współczynniki dla mieszkań szczytowych czy narożnych).
– Zaliczki za opłaty z tytułu zużycia ciepła liczone będą na następny rok zgodnie ze zużyciem ciepła dla każdego indywidualnie.
– W związku z faktem, że zużycie ciepła po zamontowaniu podzielników, rozliczane będzie indywidualnie, to pieniądze za zaoszczędzone ciepło trafią do waszych kieszeni. Spółdzielnia tymi pieniędzmi nie będzie mogła dysponować. Nieprawdą jest, że oszczędności z tego tytułu będzie można przeznaczyć na jakiekolwiek inne cele!

Odpowiedź na pytanie czy warto zakładać podzielniki ciepła, sprowadza się do odpowiedzi na pytanie; czy płacić mam za siebie czy za wszystkich mieszkańców Naszego Bloku, Naszej Spółdzielni.

Osoby, które jeszcze nie wyraziły swojej opinii w tym temacie tj. zakładać lub nie podzielniki ciepła, mogą złożyć swoje oświadczenie w biurze Spółdzielni do dnia 20 października 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że o montowaniu podzielników zadecyduje większość mieszkańców Naszej Spółdzielni.

fot. Bmeters