PRZETARG NIEOGRANICZONY

Blachownia, 3 marca 2020 rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi wewnętrznej przy ulicy Miodowej 3 wraz z budową parkingu od strony budynku Miodowa 5. Ocena ofert: cena- 50%, termin płatnosci- 50%. Oferty należy wysłać lub składać do 17 marca 2020 roku do godziny 15:00.