RADA MIEJSKA UCHWALIŁA DRASTYCZNĄ PODWYŻKĘ PODATKU ŚMIECIOWEGO

Blachownia, 19 LUTY 2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY

RADA MIEJSKA UCHWALIŁA DRASTYCZNĄ PODWYŻKĘ

PODATKU ŚMIECIOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni informuje, że 13 lutego 2020 roku na wniosek Burmistrz Blachowni Sylwi Szymańskiej Rada Miejska Gminy Blachownia podjęła uchwałę numer 116/XIX/2020 w sprawie podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za uchwałą głosowało 12 radnych to jest – Małgorzata Bernat, Marek Kułakowski, Katarzyna Borycka, Barbara Bagmat, Tomasz Czech, Krzysztof Czerwik, Paweł Hreczański, Ewelina Gajzner, Tomasz Rećko, Tadeusz Borek, Dariusz Wącław, Ewelina Gajzner. Przeciw uchwale głosowało 3 radnych to jest – Renata Kolman, Sebastian Szczepaniak, Jacek Rogut.

Opłata za selektywną zbiórkę ,,śmieci” wzrasta z 7 zł. do 26 zł od mieszkańca. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku zbiórka selektywna jest obowiązkowa. Opłata karna za brak zachowanej selekcji wzrasta z 14 zł do 52 zł od mieszkańca. Opłata ta będzie nakładana przez Urząd Gminy Blachownia poprzez decyzję administracyjną na wszystkich mieszkańców danego domu, bloku czy gniazda śmietnikowego- karanie solidarne.

Nowe stawki wchodzą w życie od 1 kwietnia 2020 roku. Prosimy Wszystkich Mieszkańców o podejście do tematu segregacji rzetelnie i z duchem dbałości o dobro wspólne.

Zarząd i Rada Nadzorcza SM w Blachowni