Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała kolejne fundusze zewnętrzne na rozwój

29 lutego 2016 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni podpisał umowę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach. Celem umowy była pomoc IGN w uzyskaniu świadectwa efektywności energetycznej dla termomodernizacji budynków Miodowa 4 i 7 w ramach postępowań przetargowych ogłaszanych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Była to umowa typu ,,success fee” czyli umowa rezultatu i sukcesu. Spółdzielnia na dalszy rozwój uzyskała 28 329 zł. i 39 groszy. Admin Tomasz Badora