SUPER OFERTA- MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ – SUPER LOKALIZACJA

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości konsumenckiej informuje,

iż posiada do sprzedaży z wolnej ręki prawa do lokalu mieszkalnego nr 25, o powierzchni 53,70 m² położonego w budynku wielomieszkaniowym w Blachowni, ul. Bankowa nr 9 opisanego w KW Nr CZ1C/00136644/0 za cenę nie niższą od 108 500,00 złotych( sto osiem tysięcy pięćset złotych ).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660-432-917, e-mail: janusz.majda.wp.pl@wp.pl

Ze względu na sugestię potencjalnych nabywców, syndyk przedłuża możliwość składania ofert do dnia 31-go maja 2017 roku do godziny 15-ej.

Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać na w/w e-mail do dnia 31-go maja 2017 roku do godziny 15-ej.