Szanowni Mieszkańcy!

W związku z informacjami jakie otrzymali Państwo, a dotyczącymi dostaw ciepła do Naszej Spółdzielni od naszego kontrahenta PEC „BLACHOWNIA” Sp. z o.o. pragniemy wskazać, że większość z przekazanych Państwu informacji we wskazanym piśmie jest nieprawdziwa.

A zatem pragniemy wskazać, że:
– Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 21 września 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni przekazała na konto PEC „Blachownia” kwotę 632 013,90 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie uchyla się, ani nie uchylała się od systematycznego spłacania swoich należności. Reguluje je systematycznie w miarę wypływów, od mieszkańców i natychmiast przekazuje je na konta dostawców, w tym PEC „BLACHOWNIA”.
– W związku z zaprzestaniem dostaw ciepła przez naszego kontrahenta – pomimo systematycznych wpłat na jego konto – zmuszeni jesteśmy dokonać zmiany źródła ciepła, gdyż Naszym obowiązkiem jest zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostaw CO i CW.
– Podejmowane przez Nas próby porozumienia się z dostawcą ciepła, spełzły na niczym, w związku z powyższym w dniu dzisiejszym tj. 26 września 2017 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, na którym podjęto decyzję o wypowiedzeniu umów łączących Spółdzielnię z PEC „BLACHOWNIA” i docelowo przejście na ogrzewanie gazowe.
– Do czasu podłączenia Spółdzielni pod gaz zmuszeni jesteśmy w tym sezonie grzewczym ogrzewać Spółdzielnię „PELETEM” – ogrzewaniem ekologicznym, Spółdzielnia posiada piece i „palniki na pelet”, a zatem nie będzie to kosztowało Nas żadnych dodatkowych nakładów.

W związku z koniecznością dostosowania sieci do nowego ogrzewania prosimy Wszystkich mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

W ciągu najbliższych dni wszystko wróci do normy.