UWAGA- OD 1 LIPCA 2019 ROKU NOWA CENA ZIMNEJ WODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.) na terenie Gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu cena zimnej wody od dnia 1 lipca 2019 roku będzie wynosić 10,46 zł./m3 brutto (słownie: dziesięć złotych 46/100). Admin Tomasz B