UWAGA- OD 8 Lutego 2022 ROKU NOWA CENA ZIMNEJ WODY

BLACHOWNIA, 1 luty 2022

UWAGA- OD 8 Lutego 2022 ROKU

NOWA CENA ZIMNEJ WODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni informuje, że zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 08.02.2022r. do 08.02.2025r.) na terenie Gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu cena zimnej wody od dnia 8 lutego 2022 roku będzie wynosić 11,20 zł./m3 brutto (słownie: jedenaście złotych 20/100). Admin Tomasz Badora