WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2021 – PROTOKÓŁ KOMISJI

Dnia 29 kwietnia 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków w formule pisemnego oddawania głosów. Głosy do urny wrzuciło 47 członków co stanowi  10,49% członków Spółdzielni. W 2020 roku w tradycyjnie przeprowadzonym Walnym wzięło udział tylko 15 członków!!!! Możemy uznać, że mieszkańcom i członkom Spółdzielni przypadł do gustu taki sposób przeprowadzenia Walnego w tym trudnym pandemicznym okresie. Załączamy protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wynikami głosowania. ADMIN TOMASZ BADORA