Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni 2021 rok


załączniki:
Sprawozdanie dla spółdzielni mieszkaniowej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Zarządu
Projekt Uchwał na Walne Zgromadzenie SM