Zmiana stawek opłat dla bloku Bankowa 9

Zmiana stawek opłat OD 01.01.2017 roku

BLOK BANKOWA 9

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ SM NUMER 11/09/2016
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, działając w zgodzie ze Statutem Spółdzielni, jak również z ustawą Prawo Spółdzielcze, oraz ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, uchwaliła co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ustala stawki opłat eksploatacyjnych, zaliczki na centralne ogrzewanie i podgrzanie cwu oraz odpis na fundusz remontowy w wysokości:

Dla lokali mieszkalnych i użytkowych Budynek Bankowa 9:

  • Fundusz eksploatacyjny-2,45 zł./m2p.u., lokale użytkowe 2,80 zł/ m2 p.u.(+VAT)
  • Fundusz remontowy-2,60 zł./m2p.u.(lokale użytkowe +VAT)
  • Zaliczka na co- 3,10 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 4,55 zł./m2 p.u. + VAT)
  • Zaliczka na podgrzanie cwu – 18,50 zł/m3 wody (lokale użytkowe + VAT)

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 8,91 zł. netto na 9,30 zł. netto.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,65 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku