Zmiana stawek opłat dla Osiedla Miodowa

Od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej SM Blachownia, zmienią się stawki opłat za ogrzewanie i podgrzanie CWU.

OSIEDLE MIODOWA

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ SM NUMER 11/09/2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, działając w zgodzie ze Statutem Spółdzielni, jak również z ustawą Prawo Spółdzielcze, oraz ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, uchwaliła co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ustala stawki opłat eksploatacyjnych, zaliczki na centralne ogrzewanie i podgrzanie cwu oraz odpis na fundusz remontowy w wysokości:

Dla lokali mieszkalnych i użytkowych Osiedle Miodowa:
– Fundusz eksploatacyjny-2,45 zł./m2p.u.
– Fundusz remontowy-2,60 zł./m2p.u.
– Zaliczka na co-3,70 zł/m2 p.u.
– Zaliczka na podgrzanie cwu – 24,80 zł/m3 wody

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,65 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku.