Życzenia Świąteczne

Spokojnych, Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni wraz z Radą Nadzorczą oraz Pracownikami