Akty prawne obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni

  • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni: [POBIERZ PLIK PDF 199 KB]
  • Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni: [POBIERZ PLIK PDF 74 KB]
  • Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni [POBIERZ PLIK PDF 67 KB]
  • Regulamin zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni [POBIERZ PLIK PDF 46 KB]