O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni została założona 6 marca 1982 na Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni poprzez wyodrębnienie z zasobów Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie. Pierwszym historycznym Prezesem Zarządu Spółdzielni był Pan Zbigniew Bednarek, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pan Bogusław Marchewka

Zarząd Spółdzielni:

  • Prezes Zarządu – Tadeusz Koćwin,
  • Członek Zarządu – Monika Flaszewska,
  • Członek Zarządu – Tomasz Badora.

Rada Nadzorcza:

  • Przewodnicząca – Izabela Sojka,
  • Zastępca Przewodniczącej – Anita Górniak-Mulczyk,
  • Sekretarz – Katarzyna Ktacz,
  • Członek- Andrzej Załęcki,
  • Członek – Jolanta Kmita.

Numery rachunków bankowych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni:

Rachunek podstawowy – za mieszkanie opłaty eksploatacyjne, za garaże, lokale użytkowe:

82 8273 0006 2000 0014 1918 0101


Rachunek nr 2 – fundusz remontowy:

55 8273 0006 2000 0014 1918 0102


Rachunek nr 3 – centralne ogrzewanie, zimna woda, ciepła woda użytkowa:

28 8273 0006 2000 0014 1918 0103