Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na grudzień 2016 r.

Jest już nowy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej spółdzielni.