Informacja nr 1 w sprawie zieleni w zasobach SM w Blachowni -planowana wycinka drzew

Blachownia, 7 marca 2018 rok

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Burmistrza Miasta Blachownia w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w n/w lokalizacjach:

ul. Miodowa 7 działka numer 649/5- ilość 3 świerki

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. Bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój Administracji)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 10 kwietnia 2018 na adres Spółdzielni mieszkaniowej w Blachowni ul. Bankowa 9 lub pocztą e-mail na adres sm.blachownia@interia.pl. Admin Tomasz Badora