INFORMACJA – ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ZIMNĄ WODĘ OD 1 KWIETNIA 2017

Niniejszym informujemy Państwa, że z dniem 01.04.2017 r. ulega zmianie opłata za zimną wodę. Stawka opłaty za 1 m3 wody będzie wynosiła 10,34 zł. Zmiana ta jest podyktowana podwyżką opłat za wodę wprowadzoną przez W.P.W. I K. Okręg w Częsochowie.