KOSZENIE- TERENY ZIELONE SM W BLACHOWNI

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 08 maja ( poniedziałek) 2017 roku rozpocznie się koszenie terenów zielonych w naszych zasobach. Uprasza się mieszkańców o nieparkowanie pojazdów na w.w. terenach, ponieważ może to grozić ich uszkodzeniem oraz utrudni pracę Firmie wykonującej usługę.