Montaż wodomierzy z nakładką radiową

Rada Nadzorcza SM w Blachowni na posiedzeniu 18 stycznia 2017 roku podjęła uchwałę o treści:

UCHWAŁA NR 1/01/2017

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni

z dnia 18.01.2017 r.

W sprawie: montażu wodomierzy z nakładką radiową w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, działając w zgodzie ze Statutem Spółdzielni, jak również z ustawą Prawo Spółdzielcze, oraz ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni uchwala co następuje:

1.Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni zatwierdza zakup i montaż wodomierzy do ZW i CW z nakładką radiową w wszystkich zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni.

2. Wprowadza opłatę za zakup, obsługę i montaż wodomierzy w wysokości

a) lokale użytkowe – 3,20 zł. za sztukę miesięcznie + Podatek VAT

b) lokale mieszkalne – 3,20 zł. za sztukę miesięcznie

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem punktu 2 który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku”