Odbiór elektroodpadów

8 maja, 7 sierpnia i 6 listopada nastąpi nieodpłatny odbiór elektroodpadów, które należy ustawić przed wiatami śmietnikowymi.

Administrator