Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Gmina Blachownia udostępniła harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych aktualnych w sierpniu 2023 roku.

Prosimy o wystawianie w tych dniach odpadów gabarytowych ( stare meble, wersalki, krzesła stoły, fotele itp.)  w miejscach wyznaczonych do tego – pomieszczenia oznaczone w wiatach śmietnikowych  do godz. 6:00 rano lub poprzedniego dnia.

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.

ADMIN TOMASZ BADORA