Odczyt wodomierzy

Od 28 do 30 grudnia zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy sezonu grzewczego CO i CWU na 2016 roku. Prosimy o umożliwienie naszym pracownikiem dokonania fizycznego odczytu.

                         ZAWIADOMIENIE

Administracja Spółdzielni  Mieszkaniowej w Blachowni zawiadamia Państwa, że  zostanie przeprowadzony  odczyt wodomierzy z powodu rozliczenia Sezonu Grzewczego CO i CWU 2016 r. :

Bankowa 9    –   28.12.2016 r   w godz.   9ºº- 13°°   oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 1    –   28.12.2016 r   w godz.   9ºº- 13°°   oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 4    –  28.12.2016 r   w godz.   9ºº- 13°°   oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 6    –  29.12.2016 r   w godz.      9ºº- 13°°   oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 6A –  29.12.2016 r   w godz.      9ºº- 13°°   oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 7   –   29.12.2016 r   w godz.      9ºº- 13°°   oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 5    –  30.12.2016 r   w godz.      9ºº- 13°°  oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 5A –  30.12.2016 r   w godz.      9ºº- 13°°    oraz     16 ºº – 19 ºº ,
Miodowa 3    –   30.12.2016 r w godz.     9ºº- 13°°,   oraz     16 ºº – 19 ºº ,

 

W celu dokonania fizycznego odczytu wodomierzy prosimy o obecność w  wyżej podanych terminach oraz  umożliwienie dokonania odczytu poprzez usunięcie przedmiotów utrudniających lub uniemożliwiających sprawdzenie plomb wodomierza i dokonanie odczytu.

Jeśli nie będzie możliwości zastania Państwa w mieszkaniu prosimy o pozostawienie zapisanych odczytów w drzwiach bądź u sąsiadów lub przekazanie ich do biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni do dnia 10.01.2017 roku. Niemożność dokonania odczytu w wyżej podanych terminach bądź nie dostarczenie odczytów wodomierzy do Biura SM spowoduje naliczenie opłat ryczałtowych w wysokości  8 m³  miesięcznie od osoby zgodnie z przyjętym regulaminem rozliczenia zużycia wody.

Ponadto informujemy Państwa, że odczyt wodomierzy będzie przeprowadzony przez pracowników Firmy MD Professional Monika Dybner na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni.