OGŁOSZENIE -DZIKI

Blachownia, 14 lipca 2020

OGŁOSZENIE -DZIKI

Administracja Spółzielni Mieszkaniowej w Blachowni przypomina o bezwzględnym zakazie wyrzucania jedzenia, odpadków spożywczych pod okna balkonowe oraz obok wiat śmietnikowych. Taka sytuacja wpływa na rozrost populacji szczurów, dzików i innych szkodników w Blachowni. Grozi to epidemią oraz zagraża bezpieczeństwu ludzi. Dbajmy o wspólną przestrzeń publiczną.

Z poważaniem