Ogłoszenie – Miodowa 6 A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ma przyjemność poinformować, że zostali wyłonieni wykonawcy na kompleksową wymianę poziomów w piwnicach i pionów do zaworów odcinających w mieszkaniach rur ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji.

Związane jest to z notorycznymi przeciekami wadliwych rur zainstalowanych w latach dziewięćdziesiątych. Prace będzie wykonywać firma Zakłady Gospodarcze Miarpol z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32, 42-200 Częstochowa. Czas wykonania robót został ustalony na Sierpień 2018 rok. Aby prace mogły być wykonane szybko i sprawnie prosimy o współpracę z pracownikami firmy oraz usunięcie przegród zasłaniających piony wodne gdy firma będzie przystępować do prac.

Dodatkowo informujemy, że na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku Przedsiębiorstwo Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Rozpądek rozpocznie wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych piętrowych elektrycznych wraz z wymianą listwy na tak zwane esy. ADMIN TOMASZ BADORA