PRZETARG NIEOGRANICZONY- ROBOTY BUDOWLANE MIODOWA 6 I 6A

Blachownia. 8 marca 2024 rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont 6 klatek schodowych wraz z wiatrołapami w budynku przy ulicy Miodowej 6 i 6A. Oferty można składać w terminie do dnia 21 marca 2024 r. (czwartek) do godziny12:00 w sekretariacie Spółdzielni (liczy się data i godzina wpływu). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana nazwą oferenta oraz tytułem postępowania którego dotyczy. Kryteria wyboru oferty: Cena 50%, termin zapłaty 50%. Gwarancja na prace wykonane: 3 lata. W zakres wchodzi: skrobanie i równanie ścian, sufitów; gruntowanie powierzchni; szpachlowanie powierzchni klejem elastycznym ścian i sufitów; wykonanie tynków akrylowych typu baranek metoda na mokro ręczna lub natryskowa, w części lamperyjnej tynk mozaikowy; malowanie cokołów; czyszczenie i malowanie balustrad; wymiana rynien dachowych w części wewnętrznej budynków na Miodowej 6; odnowienie skrzynek ADM na Miodowej 6A. Pytania w zakresie postępowania należy kierować mailem na adres sm.blachownia@interia..pl    . Admin TOMASZ B