WYMIANA WODOMIERZY BANKOWA 9 – TERMIN

Blachownia, 1 kwietnia 2022 rok

HARMONOGRAM WYMIANY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni informuje, że rozpoczyna montaż i wymianę legalizacyjną wodomierzy z nakładką radiową w zasobach. Usługę wykonuje Firma Techem:

Terminy:

6 kwietnia 2022 (środa)- godz. 15:00- 20:00- Blok Bankowa 9

Prosimy mieszkańców o udostępnianie lokali celem wymiany wodomierzy z nakładką radiową. Brak wymiany wodomierza oznaczać będzie przejście na płacenie za wodę ryczałtowo!!!! – to jest 15 metrów sześciennych wody zimnej oraz 6 metrów sześciennych podgrzania ciepłej wody za osobę miesięcznie zgodnie z obowiązującym ,, Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ”.

ADMIN TOMASZ BADORA