WYMIANA WODOMIERZY- MIODOWA 4, 7, 6A i 6 – TERMIN

                                                                                                                                                                            Blachownia, 13 kwietnia 2022 rok

HARMONOGRAM WYMIANY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni informuje, że rozpoczyna montaż i wymianę legalizacyjną wodomierzy z nakładką radiową w zasobach. Usługę wykonuje Firma Techem:

Terminy:

19 kwietnia 2022 (wtorek)- godz. 15:15- 20:00- Blok Miodowa 4

20 kwietnia 2022 (środa)- godz. 15:15- 20:00- Blok Miodowa 7

21 kwietnia 2022 (czwartek)- godz. 15:15- 20:00- Blok Miodowa 6 A

22 kwietnia 2022 (piątek)- godz. 15:15- 20:00- Blok Miodowa 6

Prosimy mieszkańców o udostępnianie lokali celem wymiany wodomierzy z nakładką radiową. Brak wymiany wodomierza oznaczać będzie przejście na płacenie za wodę ryczałtowo to jest 15 metrów sześciennych wody zimnej oraz 6 metrów sześciennych podgrzania ciepłej wody za osobę miesięcznie zgodnie z obowiązującym ,, R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ”.

TELEFON DO INSTALATORA TOMASZA MIGLUSA: 791 496 050

ADMIN TOMASZ BADORA