Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o warunkach zabudowy dla budynku wielolokalowego na działce 634/15