Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku ze skargami i monitami płynącymi z Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz z Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni pouczamy i przypominamy o potrzebie zachowania zasad segregacji odpadów – śmieci oraz utrzymaniu porządku w gniazdach śmietnikowych.

Przypominamy, że kosze przy klatkach schodowych nie są na odpady domowe.

Mieszkańcy mają obowiązek wywożenia gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych po remontach do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Starowiejskiej – otwarty w każdy Czwartek w godz. 12:00-18:00.