ZMIANA STAWEK OPŁAT obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni od 01 stycznia 2020 roku

OGŁOSZENIE

ZMIANA STAWEK OPŁAT

UCHWAŁA NR 04/08/2019

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni

z dnia 30.08.2019 r.

W sprawie: zmian stawek opłat

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, działając w zgodzie ze Statutem Spółdzielni, jak również z ustawą Prawo Spółdzielcze, oraz ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni uchwala co następuje:

1.Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ustala stawki opłat eksploatacyjnych, zaliczki na centralne ogrzewanie i podgrzanie cwu oraz odpis na fundusz remontowy w wysokości:

I. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych

Osiedle Miodowa:

 • Fundusz eksploatacyjny-2,65 zł./m2p.u.
 • Światło w piwnicy- 1,50 zł. od lokalu
 • Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.
 • Zaliczka na co-3,70 zł/m2 p.u.
 • Zaliczka na podgrzanie cwu – 26,05 zł/m3 wody

Budynek Bankowa 9:

 • Fundusz eksploatacyjny-2,65 zł./m2p.u., lokale użytkowe-3,50 zł./m2
 • światło w piwnicy- 1,50 zł. od lokalu
 • Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.
 • Zaliczka na co- 3,10 zł/m2 p.u.
 • Zaliczka na podgrzanie cwu – 19,50 zł/m3 wody
 1. Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 11,44 zł. brutto na 12,50 zł. brutto
 1. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 STYCZNIA 2020 roku

Wyciąg z uchwały RN wprowadzającej zmiany stawek opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni. Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Admin Tomasz Badora