Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 lipca 2019 r.

Osiedle Miodowa:

Fundusz eksploatacyjny-2,45 zł./m2p.u.

Fundusz remontowy-2,60 zł./m2p.u.

Zaliczka na co-4,07 zł/m2 p.u.

Zaliczka na podgrzanie cwu – 28,75 zł/m3 wody

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,65 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 10,46 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

Fundusz eksploatacyjny-2,45 zł./m2p.u., lokale użytkowe 2,80 zł/ m2 p.u.(+VAT)

Fundusz remontowy-2,60 zł./m2p.u.(lokale użytkowe +VAT)

Zaliczka na co- 3,41 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 4,77 zł./m2 p.u. + VAT)

Zaliczka na podgrzanie cwu – 21,27 zł/m3 wody (lokale użytkowe + VAT)

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 8,91 zł. netto na 9,30 zł. netto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,65 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 10,46 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7,00 zł x ilość osób