Stawki opłat obowiązujące w SM od 3 MAJA 2024 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-3,35 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 3,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-6,29 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 39,08 zł/m3 wody

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

-Konserwacja domofonu-3,08 zł od lokalu mieszkalnego

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 14,62 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza – 3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36,00 zł x ilość osób

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-3,35 zł./m2p.u., lokale użytkowe 4,40 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 3,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 5,27 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 7,37 zł./m2 p.u. x biznesowa taryfa PGNIG

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 29,25 zł/m3 wody (lokale użytkowe -29,25 zł/m3 x biznesowa taryfa PGNiG)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 14,62 zł./m3

-Konserwacja domofonów-3,08 zł od lokalu mieszkalnego

– Opłata za obsługę wodomierza – 3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności) – 0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 STYCZNIA 2024 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-3,35 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 3,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-6,29 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 39,08 zł/m3 wody

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

-Konserwacja domofonu-3,08 zł od lokalu mieszkalnego

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 13,24 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza – 3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36,00 zł x ilość osób

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-3,35 zł./m2p.u., lokale użytkowe 4,40 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 3,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 5,27 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 7,37 zł./m2 p.u. x biznesowa taryfa PGNIG

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 29,25 zł/m3 wody (lokale użytkowe -29,25 zł/m3 x biznesowa taryfa PGNiG)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 13,24 zł./m3

-Konserwacja domofonów-3,08 zł od lokalu mieszkalnego

– Opłata za obsługę wodomierza – 3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności) – 0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 15 LISTOPADA 2023 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-6,29 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 39,08 zł/m3 wody

-Konserwacja domofonu-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 13,24 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

36,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u., lokale użytkowe 4,10 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 5,27 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 7,37 zł./m2 p.u. x biznesowa taryfa PGNIG

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 29,25 zł/m3 wody (lokale użytkowe -29,25 zł/m3 x biznesowa taryfa PGNiG)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 13,24 zł./m3

-Konserwacja domofonów-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

36,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 CZERWCA 2023 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-6,29 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 39,08 zł/m3 wody

-Konserwacja domofonu-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 11,43 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

36,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u., lokale użytkowe 4,10 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 5,27 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 7,37 zł./m2 p.u. x biznesowa taryfa PGNIG

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 29,25 zł/m3 wody (lokale użytkowe -29,25 zł/m3 x biznesowa taryfa PGNiG)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 11,43 zł./m3

-Konserwacja domofonów-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

36,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 8 LUTEGO 2023 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-6,29 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 39,08 zł/m3 wody

-Konserwacja domofonu-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 11,43 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u., lokale użytkowe 4,10 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 5,27 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 7,37 zł./m2 p.u. x biznesowa taryfa PGNIG

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 29,25 zł/m3 wody (lokale użytkowe -29,25 zł/m3 x biznesowa taryfa PGNiG)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 11,43 zł./m3

-Konserwacja domofonów-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 STYCZNIA 2023 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-6,29 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 39,08 zł/m3 wody

-Konserwacja domofonu-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 11,20 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-3,05 zł./m2p.u., lokale użytkowe 4,10 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 2,50 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,90 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 5,27 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 7,37 zł./m2 p.u. x biznesowa taryfa PGNIG

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 29,25 zł/m3 wody (lokale użytkowe -29,25 zł/m3 x biznesowa taryfa PGNiG)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 11,20 zł./m3

-Konserwacja domofonów-2,70 zł od lokalu mieszkalnego

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 8 LUTEGO 2022 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-2,75 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 2,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-3,70 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 26,05 zł/m3 wody

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 11,20 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-2,75 zł./m2p.u., lokale użytkowe 3,80 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 2,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 3,10 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 5,87 zł./m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 19,50 zł/m3 wody (lokale użytkowe -26,16 zł/m3)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 11,20 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 STYCZNIA 2021 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-2,75 zł./m2p.u.

-Światło w piwnicy- 2,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-3,70 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 26,05 zł/m3 wody

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 10,60 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-2,75 zł./m2p.u., lokale użytkowe 3,80 zł/ m2 p.u.

-Światło w piwnicy- 2,00 zł. od lokalu miesięcznie

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 3,10 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 5,87 zł./m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 19,50 zł/m3 wody (lokale użytkowe -26,16 zł/m3)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 12,50 zł. brutto na 13,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,90 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 10,60 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 LIPCA 2020 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-2,65 zł./m2p.u.

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-3,70 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 26,05 zł/m3 wody

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,80 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 10,60 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-2,65 zł./m2p.u., lokale użytkowe 3,50 zł/ m2 p.u.

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 3,10 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 5,87 zł./m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 19,50 zł/m3 wody (lokale użytkowe -26,16 zł/m3)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 11,44 zł. brutto na 12,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,80 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 10,60 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 stycznia 2020 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-2,65 zł./m2p.u.

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-3,70 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 26,05 zł/m3 wody

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,80 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 10,46 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-2,65 zł./m2p.u., lokale użytkowe 3,50 zł/ m2 p.u.

-Fundusz remontowy-2,70 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co- 3,10 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 5,87 zł./m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 19,50 zł/m3 wody (lokale użytkowe -26,16 zł/m3)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 11,44 zł. brutto na 12,50 zł. brutto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,80 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 10,46 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26,00 zł x ilość osób

Stawki opłat obowiązujące w SM od 1 lipca 2019 r.

Osiedle Miodowa:

-Fundusz eksploatacyjny-2,45 zł./m2p.u.

-Fundusz remontowy-2,60 zł./m2p.u.

-Zaliczka na co-4,07 zł/m2 p.u.

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 28,75 zł/m3 wody

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,65 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda – 10,46 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy

– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7,00 zł x ilość osób

 

Budynek Bankowa 9:

-Fundusz eksploatacyjny-2,45 zł./m2p.u., lokale użytkowe 2,80 zł/ m2 p.u.(+VAT)

-Fundusz remontowy-2,60 zł./m2p.u.(lokale użytkowe +VAT)

-Zaliczka na co- 3,41 zł/m2 p.u./lokale użytkowe- 4,77 zł./m2 p.u. + VAT)

-Zaliczka na podgrzanie cwu – 21,27 zł/m3 wody (lokale użytkowe + VAT)

Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rada Nadzorcza ustala stawkę opłat z tytułu dzierżawy terenu pod lokale użytkowe z kwoty 8,91 zł. netto na 9,30 zł. netto

Rada Nadzorcza ustala stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod garaż na 0,65 zł. za metr kwadratowy gruntu miesięcznie.

– zimna woda- 10,46 zł./m3

– Opłata za obsługę wodomierza

3,20 zł x ilość wodomierzy
– Podatek od nieruchomości (tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

0,12 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7,00 zł x ilość osób